Akreditacije.hr is an online service for event accreditation, property of Auris d.o.o.

If your event needs powerful and scalable online accreditation system, please contact us!
Akreditacije.hr je online servis za akreditiranje u vlasništvu tvrtke Auris d.o.o.

Ukoliko događaj koji organizirate zahtijeva potpuno opremeljen i skalabilan sustav za online akreditiranje, kontaktirajte nas!

Auris d.o.o.

za informatički inženjering, trgovinu i usluge

Mirna ulica 23
31216 Antunovac

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 080293601, OIB: 97647299740
Žiro račun (IBAN): HR2723600001101491144 (Zagrebačka banka d.d., Zagreb)
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Direktor: Mirta Kovač, društvo zastupa pojedinačno i samostalno

info@akreditacije.hr